Sources

 • Pohl. C F Hoewe 38, Donkerhoek, distrik Pretoria - sel 0844422230, diverse familierekords.
 • Pohl. C F Hoewe 38, Donkerhoek, distrik Pretoria - sel 0844422230, diverse familierekords.
 • Pamela Folliott. "From Moscow To The Cape".
 • C.C. de Villiers & C. Pama. "Geslagsregisters van die ou Kaapse families".
 • Marx F.W. "Stamvader Dirk Marx en sy nageslag".
 • Ferreira O.J.O. "Stamvader Ignatius Ferreira en sy naverwante".
 • Ibid. "Familierekords/Familiestate".
 • Pohl C.F. "Familierekords/Familiestate".
 • Pohl F.A. "Familierekords/Familiestate".
 • Pohl F.G. "Familierekords/Familiestate".
 • Oberholster J.J. "Die Historiese Monumente van Suid-Afrika".
 • Pascucci H.M. "Familiestate".
 • Cory G.E. "The rise of South Africa".
 • De Jager D.M. "Gemeente N.G.Kerk, George, Gedenkboek,1842-1942".
 • N.G.Kerk Doopregisters. "Albanie,Grahamstad/George/Swellendam/Uitenhage/Adelaid/Alice".
 • Franken J.L.M. "Piet Retief se lewe in die Kolonie".
 • Gledhill. Eily and Jack. "In the foot steps of Piet Retief".
 • Godlonton R. & Irving Edward. "Narrative of the kaffir war,1850-51-52".
 • Lewcock Ronald. "Early nineteeth century architecture in South Africa".
 • Malherbe D.F. du T. "Stamregister van die Suid-Afrikaanse volk".
 • Preller Gustav S. "Piet Retief. Lewensgeskiedenis van die grote Voortrekker."
 • Rainier Margaret. "The Journals of Sophia Pigot".
 • Forsyth D.R. "The Medal Roll".
 • Heese H.F. "Groep Sonder Grense".
 • Hoge J. "Personalia of the Germans at the Cape".
 • Byron Farwell. "The Great Boer War".
 • Whitehouse J.B. "History Of Benoni".
 • Vos E.F. "Early Eastern Cape Architecture of Grahamstown".
 • Reader's "Digest. Atlas of Southern Africa".
 • Sellick W.S.J. "Uitenhage, Past and Present".
 • Feneysey S.F. "Die N.G.Gemeente Glen Lynden : Gedurende n' Honderd Jare 1829-1929".
 • Pohl Victor. "Adventures of a Boer Familie/Bushveld Adventures/Land of Distant Horzons/From Dawn to Dusk/Fare Well the Little People/Their Secret Ways/Oor Die Gariep/Raduma and other true stories".
 • Ferreira D.E. "Die Rand en sy Goud".
 • Van der Riet, Frank. "Grahamstown in early photographs".
 • Schoeman, Karel "Bloemfontein, Die Ontstaan Van 'n Stad 1846-1946."
 • Pringle, Eric/Mark E./John A. "Pringles of the Valleys".
 • Pohl, Anna Neetling "Dankbaar Die Uwe".
 • Schwar J.F. & Pape B.E. "Germans in Kaffraria".
 • "The Family POHL of Schivelbein in Pommerania".
 • "Menu, The Old Town House Restaurant, Market street, George".
 • Fransjohan Pretorius, "Life On Commando During The Anglo Boer War 1899-1902".
 • Coen Groenewald, "Bannelinge oor die oseaan, Boerekrygsgevangenes 1899-1902".
 • U. de V. Pienaar, "Neem Uit Die Verlede".
 • Soos bygewerk deur Piet Conradie, "Die CONRADIE FAMILIE van Suid-Afrifa".
 • K.F. Hartmam, "Register van die Hartman-familie van Wes-Transvaal".
 • Chas. O. Sayers, "Looking Back On George".
 • Post Office Tree Historic Walk Mossel Bay 1985.
 • Pohl/Garvie Heather "Familierekords/Familiestate".
 • Pohl. C F Hoewe 38, Donkerhoek, distrik Pretoria - sel 0844422230, diverse familierekords.

Menu